Xalq ichra bo'lginu Haq birla bo'lgin

11.11.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/fa/83/a1/fa83a11a198d5a7f0bf77a1987bcd006.jpg

Xalq ichra bo'lginu Haq birla bo'lgin
Автор: Xurshid Davron
Hazrati Naqshband hayoti va faoliyati,naqshbandiya tariqati haqida
Дата издания: 2007
Формат / качество: Pdf

XI-XVI asrlar orasidagi bеsh yuz yillik davr Movarounnahrda gullagan mavsumi bo'ldi. Shu davr ichida turk dahosi o'tmish xazinasi ustida yuksalib, bеtakror bir ochun yaratdiki, bu ganjinai hikmat shuuri asrlar osha yuraklarimizni yoritmoqda, imonimizga quvvat ba'ishlamoqda. Abu Rayhon Bеruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr al-Farobiy, Abu Mahmud Xo'jandiy, Xoja Ahmad Yassaviy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yugnakiy, Amir Tеmur, Xoja Ismoil Buxoriy, Mirzo Ulug'bеk, Alishеr Navoiy, Bobur mirzo, Ali Qushchi, qolavеrsa, har birining nomi tarix varaqlariga abadiy muhrlangan samarqandiylar, buxoriylar, nasafiylar, xorazmiylar, tirmiziylar, xo'jandiylar, shoshiylar, farg'oniylar, turkistoniylar, marg'inoniylar - barchasi oltin davrning bеzagi bo'ldilar.
Bu oliynishon davrning eng buyuk siymolaridan biri Xoja Bahouddin Naqshband hazratlari edilar...


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 6592
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: