Kаракалпак тилиндеги окыу колланбалери

27.11.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/99/1d/e2/991de292e76f74f3c285b3f6d958d5.jpg

Kаракалпак тилиндеги окыу колланбалери
Author: О.Д. Доспанов, Д.О. Доспанова,К.Наурызбаева, М.Бекбергенова,Д.Сейдуллаева
Publisher: Ажинияз атындакы Нукис мемлекетлик педагогикали институты
Format:Doc
Size: 80 kb/336 Kb
Language:Karakalpak

Цитата:
1.Хужжетлер архив ислерине байланыслы каракалпак тилиндеги терминлердин кыскаша тусиндирме

Жумыста каракалпак тилиндеги хужжетлер, архив ислерине катнаслы терминлерге кыскаша тусиниклер берилген.

2.Латынша каракалпак алипбесин уйренемиз

Бул колланба тийкарынан латынша каракалпак алипбесин уйрениуши студентлерге, окытыушыларга арналады, онда алипбедеги дауыслы хам дауыссыз сеслердин танбаланыуы, айтылыуы жане жазылыуы бойынша тусиниклер бар.

3.Каракалпак тилиндеги маденият

Жумыс маденият саласы хызметкерлеринин кунделикли амелий ислеринде кеннен колланылатугын гейпара терминлерди ана тилимиздин мумкиншиликлери аркалы тусиндириуге арналган

4.Сырт ел адебияты тарийхы

Жокары окыу орынларынын каракалпак тили хам адебияты, шет тиллер факультетлери талабалары ушын окыу колланбасы

5.Коркем аударма теориясы

Бул «Коркем аударма теориясы» колланбасында амелий жумысларга методикалык корсетпелер хам тест сораулары бериледи.

6.Каракалпак адебиятында дастур, мийраслылык хам коркем аударманын айырым ахмийетли маселелери

Изертлеу жокары окыу орынларынын фиология факультети студентлери ушын окыу колланбасы сыпатында усынылып отыр.

7.И.Юсупов поэмалары

И.Юсупов поэмалары-Эпикалыктан лиро-драмалыкка` Акация гуллеген жерде,Шеткеридеги хата,Жолдас мугаллим, Актрисанын ыгбалы

8.Театр терминлеринин кыскаша тусиндирме созлиги

Биз театр терминлерин уйрениу менен бирге мадениятты да коса уйренемиз, ойткени театрда маденияттын жокаргы белгилери саулеленеди. Жамийетшиликке усынылып отырган кыскаша тусиндирме созлигимиз театр мадениятына байланыслы терминлердин манисин анлауга хам амелде коллана билиуине жардем етеди деп ойлаймыз.

9.Гарезсизлик дауири каракалпак адебияты

Гарезсизлик дауири каракалпак адебияты (Жокары окыу орынларынын каракалпак тили хам адебияты факультети талабалары ушын окыу колланбасы).

Хотите узнать, что такое эффективная аренда автомобилей в Мурманске от автосалона Hyundai - это выгодный прокат легковых автомобилей южнокорейского автопроизводителя.

Вся продукция арго на нашем сайте, вы можете ознакомиться со всей продукцией, а так же заказать в нашем интернет-магазине.

вас ждут реальные пpocтитутки Челябинска здесь

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 7232
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: