Türk Hümanizmi - - Cilt I-II-III

17.11.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/96/ce/23/96ce234f4153d252d90a4c1bc4b6bdee.png


Türk Hümanizmi - Cilt I-II-III
Author: Suat Sinanoğlu
Publisher: Türk Tarih Kurumu Yayınları
Publication date: 1988
Number of pages: 238
Format / Quality: PDF
Size: 0,7 Mb
Language:Turkish

Цитата:
Önsöz
I. Giriş: Sorun verilerinin oluşup gelişmesi
1- Yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerin deneyimi
2- Atatürk devrimi: Yeni bir humanism kaynağı
3- Tanıma kuramı
4- Bu girişi yazmanın nedeni

II. Batılı olmayan evrenin tarihsel ve fikirsel incelemelere aykırı düşen niteliği
1- Batılı olmayan evrenin tarih ve fikir yönelerinden yapılan incelemelere karşı koyan bir nitelikte olmasının nedenleri
2- Batılı olmayan evrendeki bunalım

III. Türkiye’nin kültür sorunu
1- Osmanlı çağında yenilik hareketleri. Devrimin eylemci ve yaratıcı dönemi. Atatürk’ün manevi portresi
2- Durgunluk dönemi ve devrimin ideolojik cephesindeki çelimizlik
3- Batılıların modern Türkiye üzerine görüşleri
4- Çağdaş Türkiye’nin durumu ve manevi bunalımı
5- Benimsenmek istenen yeni ilkelere ve başlayan yeni yaşayışa rağmen, öbür dünyaya dönük yazgıcı zihniyetin Türk toplumu üzerindeki egemenliğini sürdümesi
6- Bugünkü durumu yaratan nedenler. Devrimin üç yorumu
7- Üç yorumun yetersizliği
8- Devrimin dördüncü yorumu
9- Yeni bir kültür bilinci edinme zorunluluğu
10- Okulun işlevi: Orta öğretimin bugünkü durumu
11- Manevi evrende dönüşüm zorunluluğu: Akılcı ve insancı temellere dayanan eğitiim
IV. Türk Hümanizmi.
i - Tümüyle batılılaşma ve Türk hümanizmi
2 - Türkiye'de hümanist uyanışın belirtileri
3 - Ankara Üniversitesinde klasik batı dillerinin öğretimi
4 - Filolojide yöntem ve yeni bir klasik çağ kavrayışı
5 - Ulusun manevi varlığının hümanist ölçütlerle değerlendirilmesi
6 - Türk hümanizminin özü
V. Türk humanizmindeki zorunluluk niteliğinin kuramsal doğrulanması.
1 -Batı düşüncesi açısından batı evreninin değeri
2 - Filoloji kavrayışı
3 - Batı uygarlığının özü nedir. Batı uygarlığının uygarlıklar içindeki özel yeri 4 - Batı düşüncesinin kendini değerlendirmedeki yetersizliği. Türk hümanizmine göre batı düşüncesinin değeri
VI. Geleceğin evrensel hümanizmi.
1 - İnsanlığın evrim sürecinin mutlak değeri - Araba- insanların mythos'u
2 - Atatürk'ün öğrettikleri ve eserinin evrensel değeri
3 - Filolojinin yeni bir değerlendirilmesi - Filoloji batı eğitiminin temelidir
4 - Tanıma kuramı ve ruhun tarihsel biçimlenme kuramı olarak ruh kuramı
VII. Ek: Eğitim sorunu.
1 - Eğitim sorununun önemi. Dünyanın bütün toplumları için ortak bir temel eğitim
2 - Filolojik eğitim
3 - Klasik eğitim ve modernist eğitim
4 - Batılı olmayan evrende eğitim
VIII. Sonuç
Notlar
Özel adlar indeksi
Bibliyografya


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4076
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: