Uygur On İki Makami ve Edebiyati

24.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/85/35/3d/85353d3b2f39b9c9b5ee368c04b7.jpg

Uygur On İki Makami ve Edebiyati
Author: Doç. Dr. Alimcan İnayet
Publisher: Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları /Volume 2/2
Publication date: 2007
Format / Quality: Pdf
Size: 326.83 Kb

Цитата:
Uygur Türklerinin Türk kültürüne armağan ettiği önemli eserlerinden biri de,Uygur On İki Makamı’dır. Uygur Türkçesi’nde “mukam” olarak telaffuz edilen “makam” sözcüğü Arapça kökenli olup, “yer”, “mevki”, “derece” anlamlarının yanı sıra müzikte sistemleştirilmiş bir bütün müzik eserini ifade eder. Uygur On İki Makam’ı
sadece “on iki” ile sınırlı değildir. Makamlar geçmişte zaman zaman çoğalma ve azalma sürecinden geçmiştir. Ama Uygur Türkleri makam sayısının azalmasına veya
çoğalmasına bakılmaksızın onu formel sayı olan “on iki” ile ifade etmişlerdir. On iki Makam, başta Ali Şir Nevai olmak üzere Lütfi, Fuzuli gibi şairlerin şiirleriyle, “Garip ile Senem”, “Tahir ile Zühre”, “Yusuf-Ahmed” gibi halk destanlarıyla, halk şarkıları ve halk danslarıyla organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu bakımdan, On İki Makam,klasik edebiyat ve halk edebiyatı ile de yakından ilgilidir. Bu yazıda On İki Makam’ı
tanıtmakla birlikte onun edebiyat ile olan ilgisi ele alınacaktır.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3330
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: