Minyaturlerle Menakib-i Hoca Nasreddin

30.10.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/32/00/10/3200102d22edf3fad3a235db2629ff.jpg


<b>Minyat&#252;rlerle Menak&#305;b-&#305; Hoca Nasreddin</b>
Author: Mustafa &#214;zcelik,Funda Kocer Yesilyurt
Publisher: Ak&#351;ehir Belediyesi K&#252;lt&#252;r Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2009
Number of pages: 63
Format / Quality: PDF
Size: 4.66 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Metin yaz&#305;mlar&#305;n&#305;n &#350;air-Yazar Mustafa &#214;z&#231;elik taraf&#305;ndan yap&#305;ld&#305;&#287;&#305; kitab&#305;n minyat&#252;r resimlerini ise Minyat&#252;rist Funda Ko&#231;er Ye&#351;ilyurt &#231;izdi.

Ak&#351;ehir Belediye Ba&#351;kan&#305; Op.Dr. Mustafa Balo&#287;lu "Minyat&#252;rlerle Men&#226;k&#305;b-&#305; Hoca Nasreddin" kitab&#305; ile ilgili; "Ak&#351;ehir Belediyesi olarak Nasreddin Hocam&#305;zla ilgili yay&#305;nlara &#246;zel bir &#246;nem vermekteyiz. Bug&#252;ne kadar onunla ilgili pek &#231;ok yay&#305;n yapt&#305;k ve bu t&#252;r &#231;al&#305;&#351;malar&#305;m&#305;z bundan b&#246;yle de devam edecektir. Bu ba&#287;lamda yeni bir &#231;al&#305;&#351;may&#305; sizlere sunuyoruz. "Minyat&#252;rlerle Men&#226;k&#305;b-&#305; Hoca Nasreddin" ad&#305;n&#305; ta&#351;&#305;yan bu kitapta hocam&#305;z&#305;n f&#305;kralar&#305; minyat&#252;rle&#351;tirilmi&#351; &#351;ekilleriyle sizlere sunuluyor. Bir f&#305;kra; Nasreddin Hoca'ya aitse yahut O'nun ad&#305;na onun n&#252;kte &#246;zellikleri dikkate al&#305;narak olu&#351;turulmu&#351;sa menk&#305;be anlam&#305; ta&#351;&#305;r. Menk&#305;beler ise bilindi&#287;i gibi halk&#305;n &#231;ok sevdi&#287;i ki&#351;ilere bak&#305;&#351;&#305;n&#305; yans&#305;tan bir t&#252;r sivil biyografilerdir. Bunlar sistematik olarak ele al&#305;nd&#305;&#287;&#305;nda o ki&#351;inin do&#287;umundan &#246;l&#252;m&#252;ne hayat seyri hakk&#305;nda bize bilgi verirler. &#304;&#351;te bu kitap b&#246;yle bir &#246;zellik ta&#351;&#305;yor. Bu &#231;al&#305;&#351;man&#305;n metinlerini daha &#246;nce "Anadolu ve D&#252;nya Bilgesi" isimli kitab&#305;n&#305; yay&#305;mlad&#305;&#287;&#305;m&#305;z &#350;air-Yazar Mustafa &#214;z&#231;elik yazd&#305;. Minyat&#252;rlerini ise, Atat&#252;rk &#220;niversitesi G&#252;zel Sanatlar Fak&#252;ltesi &#214;&#287;retim G&#246;revlisi, De&#287;erli Minyat&#252;rist Funda Ko&#231;er Ye&#351;ilyurt &#231;izdi. Onlara ve &#231;al&#305;&#351;man&#305;n yay&#305;mlanmas&#305;nda eme&#287;i ge&#231;en belediyemiz K&#252;lt&#252;r ve Sosyal &#304;&#351;ler personeline te&#351;ekk&#252;r ediyorum" dedi.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4420
Рейтинг:
  • 4

Реклама от партнеров: