Memleketin Birind

13.11.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/67/d1/6d/67d16d00201083a2b118dd5128dd6f59.jpg

<b>Memleketin Birinde</b>
Автор: Aziz Nesin
Дата издания: 1953
Количество страниц: 44
Формат / качество: rar
Размер: 488 kb
Язык:турецкий

Aziz Nesin (1915 &#304;stanbul - 6 Temmuz 1995 &#304;zmir)

Kuleli Askeri Lisesi'ni, Harb Okulu'nu (1937) bitirdi, subayl&#305;ktan gazete f&#305;kra yazarl&#305;&#287;&#305;na ge&#231;ti (1944), bir&#231;ok gazetede yazd&#305;. Sabahattin Ali ile birlikte, biri kapat&#305;l&#305;nca &#246;teki, Marko Pa&#351;a, Malum Pa&#351;a, Merhum Pa&#351;a, Alibaba (1946/47) ve tek ba&#351;&#305;na Z&#252;b&#252;k (1962) adl&#305; mizah dergilerini &#231;&#305;kard&#305;; yaz&#305;lar&#305;ndan &#246;t&#252;r&#252; hapse girdi, s&#252;r&#252;ld&#252;. Bir ara D&#252;&#351;&#252;n Yay&#305;nevi'ni (1956) kurdu, da&#287;&#305;tt&#305;. Ya&#351;am&#305;n&#305; ba&#287;&#305;ms&#305;z yazar olarak s&#252;rd&#252;rd&#252;.
Sanata &#351;iirler, ger&#231;ek&#231;i hikayeler (Millet dergisi, 1944) ile ba&#351;lam&#305;&#351;t&#305;, d&#252;nyaca tan&#305;nan g&#252;&#231;l&#252; bir mizah yazar&#305; oldu. Toplumun aksayan, yergiye elveri&#351;li olaylar&#305;n&#305;; t&#252;redi, z&#305;p&#231;&#305;kt&#305; tiplerini, mizah&#305;n gere&#287;i abartmalar, rahat ve oyunlu anlatmalarla sergiledi. Okunma rekoru k&#305;ran eserlerinin sadece ilk bask&#305; y&#305;llar&#305;n&#305; vermekle yetiniyoruz.

Hikaye kitaplar&#305;: Geriye Kalan (1948), &#304;t Kuyru&#287;u (1955), Yedek Par&#231;a (1955), Fil Hamdi (1955), Damda Deli Var (1956), Koltuk (1957), Kazan T&#246;reni (1957), Toros Canavar&#305; (1957), Deliler Bo&#351;and&#305; (1957), Mahallenin K&#305;smeti (1957), &#214;lm&#252;&#351; E&#351;ek (1957), Hangi Parti Kazanacak (1957), Havadan Sudan (1958), Bay D&#252;d&#252;k (1958), Nazik Alet (1958), G&#305;d&#305;g&#305;d&#305; (1959), Aferin (1959), K&#246;rd&#246;&#287;&#252;&#351;&#252; (1959), Mahmut ile Nigar (1959), G&#246;z&#252;ne G&#246;zl&#252;k (1960), Ah Biz E&#351;ekler (1960), Y&#252;z Liraya Bir Deli (1961), Bir Koltuk Nas&#305;l Devrilir (1961), Biz Adam Olmay&#305;z (1962), Sosyalizm Geliyor Savulun (1965), &#304;htilali Nas&#305;l Yapt&#305;k (1965), R&#305;fat Bey Neden Ka&#231;&#305;n&#305;yor (1965), Ye&#351;il Renkli Namus Gaz&#305; (1965), B&#252;lb&#252;l Yuvas&#305; Evler (1968), Vatan Sa&#287;olsun (1968), Ya&#351;as&#305;n Memleket (1969), B&#252;y&#252;k Grev (1978), Hayvan Deyip Ge&#231;me (1980), 70 Ya&#351;&#305;m Merhaba (1984), Kalpazanl&#305;k Bile Yap&#305;lam&#305;yor (1984), Ma&#231;inli K&#305;z i&#231;in Ev (1987), Nah Kalk&#305;n&#305;rs&#305;n (1988) Romanlar&#305;: Kad&#305;n Olan Erkek (1955), Gol Kral&#305; Sait Hopsait (1957), Erkek Sabahat (1957), Sa&#231;k&#305;ran (1959), Z&#252;b&#252;k (1961), &#350;imdiki &#199;ocuklar Harika (1967), Tatl&#305; Bet&#252;&#351; (1974), Ya&#351;ar Ne Ya&#351;ar Ne Ya&#351;amaz (1977), Surname (1976), Tek Yol (1978)
An&#305;lar: Bir S&#252;rg&#252;n&#252;n Hat&#305;ralar&#305; (1957), B&#246;yle Gelmi&#351; B&#246;yle Gitmez (1. b&#246;l&#252;m 1966, 2. b&#246;l&#252;m 1976, Poliste (1967), Yoku&#351;un Ba&#351;&#305; (1982), Salk&#305;m Salk&#305;m As&#305;lacak Adamlar (1987), R&#252;yalar&#305;m Ziyan Olmas&#305;n (1990)
Masallar&#305;: Memleketin Birinde (1953), Hoptirinam (1960), Uyusana Tosunum (1971), Aziz Dededen Masallar
Ta&#351;lama: Azizname (1970)
F&#305;kralar: Nutuk Makinas&#305; (1958), Az Gittik Uz Gittik (1959), Merhaba (1971), Su&#231;lanan ve Aklanan Yaz&#305;lar (1982), Ah Biz &#214;dlek Ayd&#305;nlar (1985), Korkudan Korkmak (1988)
Gezi: Duyduk Duymad&#305;k Demeyin (1976), D&#252;nya Kazan Ben Kep&#231;e (1977)
Oyunlar: Biraz Gelir Misiniz (1958), Bir &#350;ey Yap Met (1959), Toros Canavar&#305; (1963), D&#252;d&#252;k&#231;&#252;lerle F&#305;r&#231;ac&#305;lar&#305;n Sava&#351;&#305; (1968), &#199;i&#231;u (1970), Tut Elimden Rovni (1970), Hadi &#214;ld&#252;rsene Canikom (1970), Be&#351; K&#305;sa Oyun (1979). B&#252;t&#252;n Oyunlar&#305; (Adam Yay&#305;nlar&#305;) (1982). (Barbaros'un Torunu, Hakk&#305;m&#305; Ver Hakk&#305;, Ya&#351;ar Ne Ya&#351;ar Ne Ya&#351;amaz oyunlar&#305; bas&#305;lmad&#305;)
&#350;iir kitaplar&#305;: Sondan Ba&#351;a (1984), Seviye On &#214;l&#252;me Be&#351; Kala (1986), Kendini Yakalamak (1988), Ho&#351;&#231;akal&#305;n (1990), Sivas Ac&#305;s&#305; (1995)
Konu&#351;malar: &#304;nsanlar Konu&#351;a Konu&#351;a (1988), &#199;uvala Doldurulmu&#351; Kediler (1995). 1995'te &#231;e&#351;itli t&#252;rdeki kitaplar&#305;ndan yapt&#305;&#287;&#305; se&#231;ki Sizin Memlekette E&#351;ek Yok mu? ad&#305;yla yay&#305;nland&#305;, Cumhuriyet D&#246;neminde T&#252;rk Mizah&#305; (1973) ad&#305;nda bir de antoloji d&#252;zenlemi&#351; olan yazar, T&#252;rkiye'de ve ba&#351;ka &#252;lkelerde yay&#305;mlanacak, oynanacak kitap ve oyunlar&#305;n&#305;n telif haklar&#305; ve dileyenlerin yard&#305;m ve ba&#287;&#305;&#351;lar&#305;yla y&#252;r&#252;t&#252;lmek &#252;zere, 1972'de bir NES&#304;N VAKFI kurdu; bu vakf&#305;n amac&#305; "Vakf&#305;n yurduna her y&#305;l al&#305;nacak d&#246;rt kimsesiz ve yoksul &#231;ocu&#287;u, ilkokuldan ba&#351;latarak y&#252;ksek okulu, meslek okulunu bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek, her t&#252;rl&#252; gereksinimlerini sa&#287;layarak bar&#305;nd&#305;rmak, yeti&#351;tirmektir". Vak&#305;f her y&#305;l bir edebiyat y&#305;ll&#305;&#287;&#305; &#231;&#305;kar&#305;yor. &#304;lk Nesin Vakf&#305; Edebiyat Y&#305;ll&#305;&#287;&#305; 1976'da &#231;&#305;kt&#305;.

Kazand&#305;&#287;&#305; &#246;d&#252;ller, arma&#287;anlar;
T&#252;rkiye'de; &#220;&#231; Karag&#246;z Oyunu (bas. 1968) ile Milliyet gazetesinin 6. Karacan Arma&#287;an&#305; birincili&#287;ini (1968), &#199;i&#231;u ile T&#252;rk Dil Kurumu 1970 Tiyatro &#214;d&#252;l&#252;'n&#252;, P&#305;rtlatan Bal oyunuyla Ark&#305;n &#199;ocuk Edebiyat&#305; &#214;d&#252;lleri ikincili&#287;ini (1974) kazand&#305;.
Yurt d&#305;&#351;&#305;nda ald&#305;&#287;&#305; uluslararas&#305; &#246;d&#252;llerse alt&#305; tanedir: &#220;st &#252;ste iki y&#305;l Alt&#305;n Palmiye (&#304;talya 1956, 1957), Alt&#305;n Kirpi (Bulgaristan, 1966), Krokodil (Sovyetler Birli&#287;i, 1969) ve Lot&#252;s (Asya-Afrika Yazarlar Birli&#287;i taraf&#305;ndan Filipinler'in Manila kentinde, 1975) &#246;d&#252;lleri. Son olarak Gabrovo kentinde (Bulgaristan) iki y&#305;lda bir d&#252;zenlenen G&#252;lmece ve Yergi &#350;enli&#287;i'nde, Uluslararas&#305; G&#252;lmece Kitaplar&#305; Yar&#305;&#351;mas&#305;'nda B&#252;y&#252;k &#214;d&#252;l'&#252; (Hitar Petar &#214;d&#252;l&#252;, 1977) kazand&#305;.
Demirta&#351; Ceyhun &#199;a&#287;&#305;m&#305;z&#305;n Nasrettin Hoca's&#305; Aziz Nesin adl&#305; kitab&#305;nda yazarla ilgili an&#305;lar&#305;n&#305; toplad&#305; (1984).

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3794
Рейтинг:
  • 2

Реклама от партнеров: