Cengiz Han'ın Hazinesi

20.11.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/fe/2d/01/fe2d010308a6b3799a3d9c728ee74244.jpg

<b>Cengiz Han'&#305;n Hazinesi</b>
Yazar: Clive Cussler
&#199;evirmen: Zeliha Iyidogan Babayigit
Publisher: Yay&#305;nevi: Alt&#305;n,2007
Dil: T&#252;rk&#231;e
ISBN: 9789752108547
Sahifasi: 511
Format / Quality: Rar
Size: 315 kb
Цитата:
Cengiz Han...
T&#252;m zamanlar&#305;n en b&#252;y&#252;k fatihi... H&#252;k&#252;mdarl&#305;&#287;&#305;n&#305;n zirvesindeyken imparatorlu&#287;unun s&#305;n&#305;rlar&#305; Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne dek uzan&#305;yordu. Fetihleri ile efsanele&#351;en bu &#252;nl&#252; imparatorun mezar&#305; ise unutulmu&#351;, bir s&#305;r olarak kalm&#305;&#351;t&#305;.
&#350;imdiye dek...
Tabiat Ana'n&#305;n bir cilvesi oldu&#287;u san&#305;lan amans&#305;z dalga, Baykal G&#246;l&#252;'nde petrol ara&#351;t&#305;rmas&#305; yapan bir ekibi yok etmek &#252;zeredir. Dirk Pitt, ekibin imdad&#305;na yeti&#351;erek onlar&#305; kurtar&#305;r, ama bu kez de kendisi &#246;l&#252;mle burun buruna gelir.
Faciay&#305; hen&#252;z atlatan ekibin ka&#231;&#305;r&#305;lmas&#305; ve Pittin gemisinin bat&#305;r&#305;lmaya &#231;al&#305;&#351;&#305;lmas&#305; g&#246;r&#252;nenin ard&#305;ndan ba&#351;ka ger&#231;ekler oldu&#287;unu ortaya koyar. T&#252;m ipu&#231;lar&#305; Mo&#287;olistan'&#305; ve &#246;l&#252;mc&#252;l sabotajlarla global petrol piyasas&#305;n&#305; alt&#252;st eden, &#199;in'e petrol satmak i&#231;in anla&#351;malar yapan esrarengiz bir Mo&#287;ol'u i&#351;aret etmektedir. Bu karanl&#305;k adam, atalar&#305;n&#305;n fetihlerini yeniden canland&#305;rma hayalleri kurmakta ve Cengiz Han'&#305;n hazinesi sayesinde d&#252;&#351;lerini ger&#231;ekle&#351;tirecek g&#252;ce sahip olaca&#287;&#305; g&#252;nleri iple &#231;ekmektedir. Dirk Pitt ve Al Giordino, Sibirya'n&#305;n buz tutmu&#351; g&#246;llerinden Gobi &#199;&#246;l&#252;'n&#252;n s&#305;cak kumlar&#305;na dek uzanan bir alanda bin bir t&#252;rl&#252; entrika, macera ve &#246;l&#252;mle y&#252;z y&#252;ze gelerek toplad&#305;klar&#305; ipu&#231;lar&#305;yla esrarengiz hazineyi bulmaya &#231;al&#305;&#351;maktad&#305;rlar. Bu arada en &#246;nemli g&#246;revleri; kendini cinayet i&#351;leme tutkusuna kapt&#305;rm&#305;&#351; olan zengin Mo&#287;ol i&#351;adam&#305;n&#305; durdurmakt&#305;r.
Soluk kesen gerilimi ve ola&#287;an&#252;st&#252; hayal g&#252;c&#252;yle bezenmi&#351; yepyeni roman&#305;yla Clive Cusslar tekrar kar&#351;&#305;m&#305;zda...

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4158
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: