Türk Ailesi Antropolojisi

22.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/18/43/e3/1843e35d41ccf6e632735ba42df3c1.jpg

<b>T&#252;rk Ailesi Antropolojisi</b>
Author: Mahmut Tezcan
Publisher: &#304;mge Kitabevi/www.1001kitap.com
Publication date: 2000
ISBN: 975-533-296-X
Format / Quality: Pdf/Doc
Size: 579.16 Kb/165.94 Kb
Language: Turkish

Цитата:
Prof. Dr. Mahmut Tezcan, 1940 y&#305;l&#305;nda Ankara'da do&#287;du. Ankara &#220;niversitesi Siyasal Bigiler Fak&#252;ltesi'nde 1963 y&#305;l&#305;nda lisans yapm&#305;&#351; ve 1967'de Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Fak&#251;ltesi'ne sosyoloji asistan&#305; olmu&#351;tur. 1971 y&#305;l&#305;nda ayn&#305; fak&#252;ltede ikinci lisans&#305;n&#305; tamamlam&#305;&#351;t&#305;r. Daha sonra, e&#287;itim sosyolojisi dal&#305;nda y&#252;ksek lisans ve doktora (1973) derecelerini alm&#305;&#351;t&#305;r. 1980 y&#305;l&#305;nda do&#231;entli&#287;e ve 1988 y&#305;l&#305;nda ise profes&#246;rl&#252;&#287;e y&#252;kseltilmi&#351;tir. Tezcan, ABD Kaliforniya devlet &#252;niversitesi (U&#199;LA), &#304;ngiltere'de Londra E&#287;itim Enstit&#252;s&#252; ve Avustralya Sydney &#220;niversitesi'nde alan&#305; ile ilgili ara&#351;t&#305;rma ve incelemelerde bulunmu&#351;tur. Enstit&#252;, B&#246;l&#252;m ve Anabilim Dal&#305; ba&#351;kanl&#305;klar&#305; gibi pek &#231;ok y&#246;netimsel g&#246;revler de &#252;stlenmi&#351;tir. Halen Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Bilimleri Fak&#252;ltesi &#246;&#287;retim &#252;yesidir ve &#304;lk&#246;&#287;retim B&#246;l&#252;m&#252; ile E&#287;itim Programlar&#305; ve &#214;&#287;retim Anabilim Dal&#305; ba&#351;kan&#305;d&#305;r.

Tezcan'&#305;n eserleri:

# T&#252;rk Sosyoloji Bibliyografyas&#305;-1928-1968 (Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Bilimleri Fak&#252;ltesi Yay., 1969)
# T&#252;rklerle ilgili Stereotipler ve T&#252;rfe De&#287;erleri &#220;zerine Bir Deneme (Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Fak&#252;ltesi Yay., 1974)
# Ku&#351;aklar &#199;at&#305;&#351;mas&#305; (1981)
# Kan Davalar&#305;-Sosyal Antropolojik Yakla&#351;&#305;m (Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Fak&#252;ltesi Yay., 1981)
# Yurt D&#305;&#351;&#305;ndan D&#246;nen Gen&#231;lerin Uyum Sorunlar&#305; (Engin Yay&#305;nevi, 1987)
# Sosyal De&#287;i&#351;me S&#252;recinde Cank&#305;n Yaran Sohbetleri (K&#252;lt&#252;r Bakanl&#305;&#287;&#305; Yay&#305;nlar&#305;, 1989)
# Gen&#231;lik Sosyolojisi Yaz&#305;lan (G&#251;ndo&#287;an Yay&#305;nlan, 1991)
# E&#287;itim Sosyolojisinde &#199;a&#287;da&#351; Kuramlar ve T&#252;rkiye (Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Bilimleri Fak&#252;ltesi Yay., 1993)
# Bos Zamanlar&#305;n De&#287;erlendirilmesi Sosyolojisi (1994)
# Toplumsal De&#287;i&#351;me (1995)
# Sosyolojiye Giri&#351; (1995)
# K&#252;lt&#252;rel Antropoloji (K&#252;lt&#252;r Bakanl&#305;&#287;&#305;, 1997)
# T&#252;rk Ki&#351;ili&#287;i ve K&#252;lt&#252;r-Ki&#351;ilik ili&#351;kileri (K&#252;lt&#252;r Bakanl&#305;&#287;&#305;, 1997)
# T&#252;rk K&#252;lt&#252;r&#252;nde Ba&#351;l&#305;k Paras&#305; Gelene&#287;i-K&#252;lt&#252;rel Antropolojik Yakla&#351;&#305;m (K&#252;lt&#252;r Bakanl&#305;&#287;&#305; Yay&#305;nlar&#305;, 1998)
# Toplumsal De&#287;i&#351;me ve E&#287;itim (Ankara &#220;niversitesi E&#287;itim Bilimleri Fak&#252;ltesi Yay., 1998)
# E&#287;itim Sosyolojisi (1999, 12. Bask&#305;)
# Sosyal Bilimlere Giri&#351; (1999)
# Atat&#252;rk ve E&#287;itim Bilimleri (An&#305; Yay&#305;nlan, 1999)
# D&#305;&#351; G&#246;&#231; ve E&#287;itim (An&#305; Yay&#305;nlar&#305;, 2000)

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3940
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: