Sunani Termiziy.Hadis to'plami

14.10.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/86/87/8b/86878bbfd99f32393ad1a502a4b2e24e.jpg


<b>Sunani Termiziy.Hadis to'plami</b>
Author: Imom Muhammad at-Termiziy
Translator: Mirzo Kenjabek
Publisher: Toshkent.,"Adolat"
Publication date: 1999
Number of pages: 686
Format / Quality: PDF/DOC
Size: 5,7 Mb
Language: Uzbek

Цитата:
XXI асрда &#1203;ам инсоният тарихидаги энг маш&#1203;ур ўн аллома рўйхати тузиладиган бўлса, албатта, унга имом ал-Бухорий ва Абу Исо Му&#1203;аммад ат-Термизий номлари киритилади. Чунки уларнинг асарлари неча юз йиллардан бери мусулмон оламида илм ва таълим-тарбия дарслиги сифатида ў&#1179;итиб келинади. Бу икки зот асарлари &#1178;уръони карим ва пай&#1171;амбаримиз &#1203;азрати Му&#1203;аммад Мустафо саллалло&#1203;у алай&#1203;и вассаллам &#1203;адислари бутун инсоният учун яратилган бе&#1179;иёс маънавий бойлик эканлигини, бу бойлик абадул-абад туганмаслигини кўрсатиб беради.

Улар ўз асарлари билангина эмас, ўрталаридаги устоз-шогирдлик муносабатлари билан &#1203;ам асрлар давомида ибрат бўлиб келади. Имом ал-Бухорий шогирди имом ат-Термизийнинг улу&#1171; аллома эканлигини эътирофлаб: "Сен мендан ба&#1203;ра топганингдан кўра, мен сендан кўпро&#1179; ба&#1203;ра топдим" деган бўлса, имом ал-Бухорий вафот этганларида имом ат-Термизий йи&#1171;лайверганидан кўзлари бир неча йил кўрмай &#1179;олган. Устоз-шогирднинг бундай муносабати уларнинг комил инсон бўлганидан далолат беради. Шайхул Ислом Абу Исмоил ал-Ажорий: "Менинг учун Термизийнинг китоби Бухорий ва Муслим китобларидан кўра фойдалиро&#1179;дир. Чунки Бухорий ва Муслимдан фа&#1179;ат теран илмли мутахассис олимларгина истифода этади. Термизийдан эса &#1203;ар ким фойдаланиши мумкин" дейдики, бу имом ал-Бухорийнинг имом ат-Термизий &#1203;а&#1179;идаги эътирофида чу&#1179;ур асос борлигини аён этади. Аллома Тошкўпрулизода Имом ат-Термизийнинг "Ал-жомиъ-ас-са&#1203;и&#1203;" ("Сунан") китоби &#1203;адис илми со&#1203;асидаги барча асарлар орасида фойдаси энг кўпи, тартиби энг ихчами, такрори энг озидир" деб таъкидлайди. Ибнул Имод ал-&#1202;анбалий "Шузурот-уз-за&#1203;аб" китобида Имом ат-Термизийга: "А&#1179;ронларидан (тенгдош), я&#1179;инларидан устун, &#1203;ифз (хотира) ва ит&#1179;он (устуворлик ва муста&#1203;камлик) бобида бир мўъжиза эди" деб таъриф беради. &#1202;адис бобида тасниф этилган кутуби ситта (олти улу&#1171; китоб)нинг учинчиси деб эътироф этиладиган "Сунани Термизий" &#1203;а&#1179;ида муаллифнинг ўзи: "Ушбу китобни тасниф &#1179;илганимдан кейин уни &#1202;ижоз, Иро&#1179; ва Хуросон уламоларига та&#1179;дим этдим. Улар розилик билдириб, &#1179;абул &#1179;илдилар. Кимнинг уйида бу китобдан бўлса, ўша хонадонда худди пай&#1171;амбар саллалло&#1203;у алай&#1203;и васаллам гапираётгандек бўлур..." дейди.

MUNDARIJA

Muqaddima
O’zbekcha nashrning xususiyatlari
Abu Iso Muhammad at-Termiziyning tarjimai hollari
Abu Iso Muhammad at-Termiziy kitobining uch xususiyati
Hadislarning qabul qilinishi va rad etilishi jihatdan turlarga bo‘linishi

SUNANI TERMIZIY TARJIMASI

Tahorat boblari
Namoz boblari
Vitr boblari
Jum’a boblari
Hayit boblari
Safar boblari
Zakot kitobi
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 6047
Рейтинг:
  • 3

Реклама от партнеров: