Kutadgu Bilig Incelemesi. A.Dilacar

20.06.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/a2/29/4a/a2294a8284be56a7bf82b655c0bb65a6.jpg


<b>Kutadgu Bilig &#304;ncelemesi. A.Dila&#231;ar </b>
Author: Y&#251;suf Has H&#226;cib (Yusuf Balasaqunlu)
Publisher: TDK Yayinlari
Publication date: 1995
ISBN: 975-16-0694-2
Number of pages: 214
Format / Quality: PDF
Size: 37,3 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Bu kitab&#305;, ba&#351;l&#305;ca, &#246;&#287;rencilerle geni&#351; halk katmanlar&#305; i&#231;in yazd&#305;m. Kutadgu Bilig'i a&#231;&#305;k bir dille, oldu&#287;u gibi tan&#305;tmaktan ba&#351;ka bir &#231;abam yoktur. Tutum ve anlat&#305;m&#305;m&#305; bu amaca uygun k&#305;larak g&#252;&#231; anla&#351;&#305;l&#305;r bilimsel &#231;&#246;z&#252;mlemelere dalmaktan ka&#231;&#305;nd&#305;m. "T&#252;rk Dili" dergimizin 1969 y&#305;l&#305; nisan say&#305;s&#305;nda &#231;&#305;kan "Kutadgu Bilig'in 900. Y&#305;ld&#246;n&#252;m&#252; (1069-1969) ve Balasagunlu Yusuf" ba&#351;l&#305;kl&#305; yaz&#305;m&#305;, 3 nisan 1969 g&#252;n&#252; T&#252;rk Dil Kurumu salonunda d&#252;zenlenen kutlama toplant&#305;s&#305;ndaki konu&#351;mam&#305; ve ayn&#305; y&#305;l&#305;n 21 aral&#305;k g&#252;n&#252; Ankara'da "M&#226;nevi Cihazlanma Cemiyeti" nde ayn&#305; ama&#231;la verdi&#287;im konferans&#305; birbiriyle kat&#305;&#351;t&#305;rarak, bunlar&#305; ayn&#305; tutuma g&#246;re geni&#351;lettim ve Kutadgu Bilig metninden &#231;ok say&#305;da ilgin&#231; beyitler (atas&#246;zleri, "Bahar &#350;iiri", t&#252;rl&#252; konularda &#246;zdeyi&#351;ler, lirik par&#231;alar v.b.) se&#231;tim, &#231;evirilerini de ekledim. Her &#231;evirinin ayr&#305;nt&#305;l&#305; s&#246;zl&#252;&#287;&#252;n&#252; de vermeyi faydal&#305; bir y&#246;ntem bildim. Ba&#351;l&#305;ca amac&#305;m, T&#252;rk yazminin bu ilk ba&#351;yap&#305;t&#305;n&#305; ve onun b&#252;y&#252;k yazar&#305; olan Balsagunlu Yusuf'u, 900. y&#305;ld&#246;n&#252;mleri dolay&#305;s&#305;yle okurlar&#305;m&#305;za tan&#305;tmak, sevdirmek ve yap&#305;tla yazar&#305;n&#305;n b&#252;y&#252;kl&#252;klerini g&#246;stermektir.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2258
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: