Osmanlı Barışı

27.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/5b/e2/78/5be278a9e02bed92a4674ff62fea2c.jpg

<b>Osmanl&#305; Bar&#305;&#351;&#305;</b>
Author: Ilber Ortauli
Publisher: Ufuk kitaplari
Format / Quality: Pdf
Size: 1,6 mb
Language:Turkish

Цитата:
Bu kitapta size &#304;lber Ortayl&#305;'n&#305;n Osmanl&#305; ekseninde geli&#351;tirdi&#287;i tarih&#231;ilik &#231;izgisinden bir demet sunuyoruz. Bu makalelerde "Osmanl&#305; Bar&#305;&#351;&#305;" merkezde olmak kayd&#305;yla Osmanl&#305; ayd&#305;n&#305;ndan ho&#351;g&#246;r&#252;ye, T&#252;rk aile yap&#305;s&#305; ve son as&#305;rda u&#287;rad&#305;&#287;&#305; dejenerasyonun boyutlar&#305;ndan Osmanl&#305; saraylar&#305;n&#305;n 19. y&#252;zy&#305;lda ge&#231;irdi&#287;i de&#287;i&#351;imlere; medresenin son g&#252;ne&#351;i dedi&#287;i Cevdet Pa&#351;a'n&#305;n Avrupa tarihini nas&#305;l okudu&#287;undan Tanzimat'&#305;n tarikatlara bak&#305;&#351;&#305;na ve nihayet tarihten gelen marazi taraflar&#305;m&#305;z&#305;n yo&#287;un olarak analiz edildi&#287;i &#231;ok y&#246;nl&#252; bir &#231;aba ile kar&#351;&#305;la&#351;acaks&#305;n&#305;z.

Tarih&#231;ili&#287;i s&#252;rekli yap&#305;lan bir antrenmana benzeten Ortayl&#305;'n&#305;n, tarihinin &#351;a&#351;&#305;rt&#305;c&#305; u&#231;lar&#305;na a&#231;t&#305;&#287;&#305; yeni menfezleri olarak da g&#246;rebilirsiniz Osmanl&#305; Bar&#305;&#351;&#305;'n&#305;.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3424
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: