Oktay Sinanoglu - Hedef Turkiye

31.10.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/77/63/d5/7763d544a01267e186d6c3b4e54a7754.jpg


<b>Hedef T&#252;rkiye</b>
Author: Oktay Sinano&#287;lu
Publisher: Alfa Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 2002
ISBN: 9758410229
Number of pages: 294
Format / Quality: PDF
Size:3,64 Mb
Language:Turkish

Цитата:
"T&#252;rk Ayn&#351;tayn&#305;" olarak tan&#305;nan, de&#287;i&#351;ik &#252;lkelerde iki kez Nobel &#214;d&#252;l&#252;'ne aday g&#246;sterilen Prof. Dr. Oktay S&#304;nano&#287;lu, ABD Kaliforniya &#220;niversitesi, Berkeley Kimya M&#252;hendisli&#287;ini birincilikle bitirdi (1956). ABD'de M.I.T.'den birincilikle Y&#252;ksek Kimya M&#252;hendisi oldu; "Alfred Sloan &#214;d&#252;l&#252;"n&#252; ald&#305;. Berkeley'de Kuramsal Kimya doktoras&#305;n&#305; yapt&#305;. ABD Atom Enerjisi Merkezi'nde ara&#351;t&#305;rmalar yapt&#305;. Harvard ve Yale'de kendisine ait yeni kuantum (nicem) kimyas&#305; ve fizi&#287;i &#252;zerine teorileri hakk&#305;nda &#252;st d&#252;zey dersler verdi. 1962'de, 26 ya&#351;&#305;nda, Bat&#305;n&#305;n son 300 y&#305;ldaki en gen&#231; profes&#246;r&#252; oldu. "Molek&#252;ler Biyoloji" konusunda ikinci k&#252;rs&#252;s&#252;ne atand&#305;. "Alexander von Humboldt Bilim &#214;d&#252;l&#252;" kazanan ilk bilimci oldu. Japonya'n&#305;n "Uluslararas&#305; Se&#231;kin bilimci &#214;d&#252;l&#252;"n&#252; kazand&#305;. T&#252;rkiye Cumhuriyeti &#214;zel El&#231;isi olarak Japonya'ya g&#246;nderildi; T&#252;rk-Japon K&#252;lt&#252;r, E&#287;itim ve Bilim &#304;li&#351;kileri'nin temelini att&#305;. Amerika Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek T&#252;rk &#252;yesi olan Sinano&#287;lu, olay yaratan "Bye-Bye T&#252;rk&#231;e" kitab&#305;ndan sonra, bu kitab&#305;nda yurt ve d&#252;nya sorunlar&#305;na ili&#351;kin halktan gizlenen ger&#231;ekleri if&#351;aa ediyor ve diyor ki: G&#252;&#231;leri gizlilikten geliyor!
(Tan&#305;t&#305;m B&#252;lteninden)
Цитата:
&#220;lkelerin Hedefleri
Her &#252;lkenin hedefleri var. Devletler bu hedeflere do&#287;ru y&#252;r&#252;nmesinde &#246;nc&#252;l&#252;k ediyor.
Peki, Amerika'dan bize ihra&#231; edilen b&#252;t&#252;n "devleti k&#252;&#231;&#252;ltme", "&#246;zelle&#351;tirme", "k&#252;reselle&#351;me", serbest piyasa" edebiyat&#305;na bakarak A.B.D.'nin hedefleri olmad&#305;&#287;&#305;na, devletinin bu i&#351;lere kar&#305;&#351;mad&#305;&#287;&#305;na m&#305; h&#252;kmetmeliyiz?

Ya T&#252;rkiye? Neden Hedefsizlik?
Her &#252;lkenin hedefi var dedik; d&#252;n de vard&#305;; bug&#252;n daha da fazla var. Birka&#231; tane b&#252;y&#252;k g&#252;&#231;, ba&#351;ta bir taneniz sonra ne olacak. Bunlar b&#246;yle bizimki gibi gariban &#252;lkelere musallat olmu&#351;lar... Asl&#305;nda bir &#351;eyimiz gariban de&#287;il Allaha &#351;&#252;k&#252;r; ne tarihimiz gariban, ne dilimiz gariban, hatt&#226; ne iktis&#226;d&#238; durumumuz gariban, ne co&#287;rafyam&#305;z gariban, ne insan&#305;m&#305;z gariban, Ancak kafalar garibanla&#351;mam&#305;&#351;, hatta&#226; peri&#351;an olmu&#351;, &#231;&#252;nk&#252; kafalar k&#246;lele&#351;tiriliyor,kafalar s&#246;m&#252;rgele&#351;tiriliyor.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2499
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: