Muhyiddin Ibn Arabi.Fususu'l Hikem. 4 Ciltli

20.08.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/26/c9/7f/26c97f775972b30e94239db5f41c12d6.jpg


<b>Fususu'l Hikem. 4 Ciltli</b>
Author: Muhyiddin &#304;bn Arabi
Publisher: Kabalc&#305; Yay&#305;nevi
ISBN : 9789759970727
Publication date: 2006
Number of pages: 536
Format / Quality: PDF
Size: 180,87 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Klasik anlam&#305;yla bir tasavvuf kitab&#305; olmayan Fus&#251;su'l-Hikem, Bat&#305;l&#305;lar&#305;n teozofi, &#304;slam filozoflar&#305;n&#305;n ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yap&#305;tt&#305;r.

Fus&#251;su'l-Hikem'in Arab&#238;'nin &#246;&#287;rencisi Sadreddin Konev&#238;'nin kulland&#305;&#287;&#305; anlamda bir metafizik kitab&#305; oldu&#287;unu, Tanr&#305;'n&#305;n varl&#305;&#287;&#305;n&#305;, O'nun &#226;lemle ili&#351;kisini konu edindi&#287;ini s&#246;yleyebiliriz.

Fus&#251;su'l-Hikem d&#252;&#351;&#252;nce tarihimizde en &#231;ok &#351;erh edilmi&#351; eserlerden birisidir. Onun tarih i&#231;indeki etkinli&#287;i &#246;ncelikle bu &#351;erhler sayesinde m&#252;mk&#252;n olmu&#351;tur. Farkl&#305; fikr&#238; co&#287;rafyalara mensup ki&#351;ilerce &#351;erh edilmi&#351;, dahas&#305; Fus&#251;su'l-Hikem &#351;erhi yazmak bir d&#252;&#351;&#252;nsel ustal&#305;k &#246;l&#231;&#252;s&#252; olmu&#351;tur.

Fus&#251;su'l-Hikem &#231;e&#351;itli tart&#305;&#351;malara yol a&#231;m&#305;&#351;t&#305;r. Kimi zaman fakih ve kelamc&#305;lar taraf&#305;ndan ele&#351;tirilmi&#351;, bu ele&#351;tirilere s&#251;filerce &#231;e&#351;itli cevaplar verilmi&#351; ve b&#246;ylece farkl&#305; bir literat&#252;r olu&#351;mu&#351;tur.

&#304;slam d&#252;&#351;&#252;nce tarihinin en &#246;nemli entelekt&#252;el geleneklerinden birisinin kurucusu olan &#304;bn&#252;'l-Arab&#238;'nin ba&#351;yap&#305;t&#305;.

Fus&#251;su'l-Hikem, &#351;imdi yepyeni bir &#231;eviri ve &#351;erhle okurun kar&#351;&#305;s&#305;nda. Bu yeni &#231;eviride Arab&#238;'nin &#231;etrefil metninin &#231;ok daha kolay n&#252;fuz edilebilir oldu&#287;unu g&#246;receksiniz. Gerek b&#246;l&#252;m sonlar&#305;ndaki notlar, gerekse kitab&#305;n ikinci k&#305;sm&#305;n&#305; olu&#351;turan &#351;erhin rehberli&#287;inde Arab&#238;'nin karma&#351;&#305;k gibi g&#246;r&#252;nen d&#252;&#351;&#252;nsel sisteminin d&#252;&#287;&#252;m noktalar&#305; &#231;&#246;z&#252;l&#252;yor. Ekrem Demirli yaln&#305;zca metni &#351;erh etmekle kalm&#305;yor, belli ba&#351;l&#305; Fus&#251;s yorumcular&#305;n&#305;n g&#246;r&#252;&#351;lerine de yer vererek, ge&#231;mi&#351;te bu metnin nas&#305;l alg&#305;land&#305;&#287;&#305;n&#305; aktar&#305;yor.
(Tan&#305;t&#305;m B&#252;lteninden)
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2755
Рейтинг:
  • 4

Реклама от партнеров: