Modernlesme, Kemalizm ve Demokrasi

02.11.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/f0/d3/da/f0d3da7b18fcd8df5bcf11835e66639e.jpeg


Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi
Author: Levent Köker
Publisher: İletişim Yayınlar
ISBN:9754700265
Publication date: 2005
Number of pages: 252
Format / Quality: PDF
Size: 5,3 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Kemalizmde, ilerlemenin varacağı son hedef olarak modern Batı demokrasisinin benimsendiğini ileri sürmek kolay değildir. Batı demokrasisinin çoğulculuğu, Kemalizmdeki anlaşılış biçimiyle, sınıf farklılıklarına ve sınıf çatışmasına dayanmaktadır. Buna karşılık, halkçılık ilkesine göre Türk toplumunda sınıflar yoktur. Dolayısıyla çoğulculuğa ve bu anlamda birden fazla partiye de gerek bulunmamaktadır. Belki, Kemalist ideolojinin devletçilik ilkesine uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçladığı iktisadÎ kalkınma sürecinin sonunda, Türk toplumunda sınıflaşmanın ve böylece çoğulculuğun ve demokrasinin maddî temellerini atmayı tasarladığı söylenebilir. Modernleşme kuramının iktisadî kalkınmayı demokrasinin önkoşulu olarak gören bi yöndeki çözümlemelerinin aksine, Kemalizm, iktisadî kalkınma sürecinde oluşabilecek bir sınıflaşmayı yine devletçilik yoluyla engellemeyi de amaçlamıştır. Kemalizm, nihaî bir demokratikleşmeye izin vermekten çok, bu süreci engelleyici ilkeler taşımaktadır. Parlamentonun varlığı ve tek-parti döneminde parti içi sınırlı bir çoğulculuğun görülmesi gibi tarihsel olgular, demokrasinin gelişmesi bakımından Kemalizmde varolan sınırlayıcı ögelerin gözden kaçırılmasına yol açmamalıdır.
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2572
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: