Mevlana Muzesi Yazmalar Katalogu - 4 jilt - 1994 1994

23.03.09 | Xurshid


http//photoload.ru/data/0d/82/62/0d82627e10660af39ea7eb69c3568955.gif

<b>Mevlana M&#252;zesi Yazmalar Katalo&#287;u - 4 cilt - 1994</b>
&#199;eviren-Haz&#305;rlayan: Abd&#252;lbaki G&#246;lpmarl&#305;
Publisher: T&#252;rk Tarih Kurumi Yay&#305;nlar&#305; - 1994
Format / Quality: Pdf
Size: 33 Mb
Language:Old Ottoman/Turkish

Цитата:
Mevl&#226;na M&#252;zesi Yazmalar Katalogu'nun IV. Cildini sunuyoruz. Katalogun bu cildinde 146 cilt yazma eserin bibliyografik k&#252;nyesi yer alm&#305;&#351;t&#305;r. Bu eserlerden ba­z&#305;lar&#305; mecmu'at&#252;'r-resail tarz&#305;nda yaz&#305;ld&#305;klar&#305;ndan, bunlar&#305;n i&#231;indeki kitap ve ri­sale k&#252;nyeleriyle birlikte, katalogun bu cildinde toplam 191 kitap ve risalenin bibliyografik tan&#305;t&#305;m&#305; yap&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.

Katalogdaki k&#252;nyelerin tespiti ve m&#252;sveddeleri, Mevl&#226;na M&#252;zesi Yazmalar Ka­talo&#287;u'nun ilk &#252;&#231; cildinde oldu&#287;u gibi tamamen merhum Abd&#252;lbaki G&#246;lpmarl&#305; ta­raf&#305;ndan haz&#305;rlanm&#305;&#351;t&#305;r. Bu cildin bas&#305;m&#305; s&#305;ras&#305;nda yaz&#305;lmas&#305; unutulmu&#351; birka&#231; kelime il&#226;vesi, ufak bir iki d&#252;zeltme d&#305;&#351;&#305;nda metne m&#252;dahale edilmemi&#351;tir.

Katalogun bu cildinin bas&#305;m&#305;yla merhumun son arzular&#305;ndan biri yerine geti­rilmi&#351;tir. Abd&#252;lbaki G&#246;lp&#305;narh'n&#305;n ad&#305;n&#305; rahmetle, yazma eser k&#252;t&#252;phanecili&#287;imi­ze bu hizmetini &#351;&#252;kranla anarken T&#252;rk Tarih Kurumu Bas&#305;mevi mensuplar&#305;n&#305;n bu eserin bas&#305;m&#305;ndaki sab&#305;rl&#305; &#231;al&#305;&#351;malar&#305;na da te&#351;ekk&#252;rlerimi sunar&#305;m.

M&#252;jg&#226;n Cunbur

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2929
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: