Кутадгу Билиг дастанындагы тууранды сөздөргө мүнөздөмө

18.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/a3/76/03/a376033f78e144f4bfc743c0be3330.jpg

Кутадгу Билиг дастанындагы тууранды сөздөргө мүнөздөмө
Author: Dr. Ergün Koca
Publisher: Uluslararası Atatürk Alatoo Ün.versitesi, Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi
Format / Quality: Pdf
Size:0,7 Mb
Language: Kirgiz (Kirghiz)

Цитата:
ХI кылым караханиддер доорунда жашап өз чыгармалары менен түрк элдерин дүйнөгө тааныткан бул эки улуу адамдын бири-философ,ойчул жана акын болсо, экинчиси –түркология илиминин пионери.Түрк маданиятынын алтын доору эсептелген ХІ кылымда жазылган Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» дастаны, Махмут Кашкаринин «Дивану Лугат–ит–түрк» чыгармалары энциклопе-диялуу мүнөзгө ээ болуп, аларда түрк элдеринин тарыхы,философиясы, мамлекет, коом, бийлик, мыйзам, агартуу, этика,астрономия, дипломатия, тил адабияты, поэтика искусствосу,драматургия, агартуучулук иштер, саясат-экономика, аң-сезим ж.б. маселелер боюнча маалыматтар бар. Мына ошол себептерден, бул залкар чыгармаларда берилген материалдар жөнүндө түрк маданиятынын бардык тармактары боюнча изилдөө жүргүзсө болот. Биз негизинен ХІ кылымда хакан тилиндеги тарыхый лексикабыздын маанилүү бир бөлүгү болуп эсептелген, тууранды сөздөр жөнүндөгү маалыматтарга кайрылабыз.
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 5892
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: