Islam'da Resim, Heykel ve Musiki

01.03.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/27/95/5e/27955e6f697df64710010e8917ad2d65.jpg


<b>&#304;slam'da Resim, Heykel ve Musiki</b>
Author: Ahmet Yakutcan, Cuma &#214;m&#252;r
Publisher: Nil Yay&#305;nlar&#305;
Publication date: 1989
Number of pages: 128
Format / Quality: PDF
Size: 8,5 Mb
Language: Russian

Цитата:
Di&#287;er b&#252;t&#252;n peygamberler gibi tevhidle gelen, tevhidle ya&#351;ayan, insanl&#305;&#287;a tevhidi sunan ve ruhlara tevhidi yerle&#351;tirip yayan Peygamber Efendimiz de, putlar&#305;n ve putperestli&#287;in d&#252;&#351;man&#305;yd&#305;, putlar&#305; ve putperestlik akidelerinin hepsini reddetmi&#351;tir. B&#252;t&#252;n beyinler ve kalblere nurlu beyanlar&#305;yla, ilahi kelamla, muhabbetle giren Efendimiz, ruhlardaki en k&#252;&#231;&#252;k &#351;irk g&#246;lgesinin dahi yok olmas&#305;n&#305; ister. Muvahhid yap&#305;n&#305;n mimar&#305; Efendimiz (A.S.), &#351;irkin hi&#231; bir emaresine tahamm&#252;l etmiyor ve hadiste zikredilen k&#246;t&#252; al&#305;&#351;kanl&#305;klar&#305;n gelecekte de &#252;mmet-i beyza aras&#305;nda yayg&#305;nla&#351;mamas&#305; i&#231;in ulvi hassasiyeti i&#231;inde, o al&#305;&#351;kanl&#305;klar&#305;n gelecekte de &#252;mmet-i beyza aras&#305;nda yayg&#305;nla&#351;mamas&#305; i&#231;in ulvi hassasiyeti i&#231;inde, o al&#305;&#351;kanl&#305;klara d&#246;n&#252;&#351;&#252; sanki ilahi vahye bir itirazm&#305;&#351; gibi de&#287;erlendiriyor. K&#305;saca ifade edecek olursak, mus&#305;ki netice itibariyle, Rabbimize giden yollar&#305; a&#231;mal&#305; ve O'nun ma'rifeti ad&#305;na bize bir&#351;eyler kazand&#305;rmal&#305;d&#305;r. Bu da Kur'an, Ezan ve mana y&#252;kl&#252; ilahi ve kasideler ve bir de tabiattan y&#252;kselen f&#305;tri mus&#305;kiyle elde edilir. Bunlar&#305;n d&#305;&#351;&#305;nda mus&#305;ki ad&#305;na ortaya konan &#351;eyler ise, sadece bizi Cenab-&#305; Hak'tan uzakla&#351;t&#305;r&#305;p gafletin kuca&#287;&#305;na atan birer oyun ve e&#287;lenceden ibarettir. (Arka Kapak)
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2222
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: