Fususu'l-Hikem Tercume ve Sherhi. 4 Ciltli

21.08.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/8d/44/4f/8d444f3f3a995113f45d809509e3a1ef.jpg


<b>Fususu'l-Hikem Terc&#252;me ve &#350;erhi. 4 Ciltli</b>
Author: Muhyiddin &#304;bnu'l Arabi
Translation and Commentary:: Ahmed Avni Konuk
Publisher: Marmara &#220;niversitesi &#304;lahiyat Fak&#252;ltesi Vakf&#305;
Publication date: 2011
ISBN: 9789755471760
Number of pages: 1748
Format / Quality: PDF
Size: 23.5 + 22 +64.8 + 77.5 Mb
Language: Turkish

Цитата:
&#304;bnu'l-Arabi'nin en me&#351;hur eseri olan Fususu'l-Hikem, &#304;slam tasavvufunun Mesnevi ile birlikte &#351;ah eserlerinden biridir. Hacmi k&#252;&#231;&#252;k olmakla beraber anla&#351;&#305;lmas&#305;ndaki g&#252;&#231;l&#252;k, Sadreddin Konevi'den itibaren g&#252;n&#252;m&#252;ze kadar y&#252;zden fazla Arap&#231;a, Fars&#231;a ve T&#252;rk&#231;e &#351;erhlerinin yap&#305;lmas&#305;na sebeb olmu&#351;tur. XX. asr&#305;n ba&#351;lar&#305;nda Avrupa'da &#304;slam tasavvufuna g&#246;sterilmeye ba&#351;layan alaka gittik&#231;e artm&#305;&#351;, &#304;bnu'l-Arabi'nin eserleri hakk&#305;nda &#231;al&#305;&#351;malr yap&#305;lm&#305;&#351; ve terc&#252;meleri ne&#351;redilmi&#351;tir. Denebilir ki bug&#252;n bat&#305; d&#252;nyas&#305; &#304;bnu'l Arabi ve eserlerini do&#287;rudan &#231;ok daha fazla tan&#305;maktad&#305;r.

&#304;bnu'l-Arabi, Konevi'den itibaren birka&#231; as&#305;r boyunca en fazla Anadolu'da bilinmi&#351;, okunmu&#351; ve itibar g&#246;rm&#252;&#351;t&#252;r. Osmanl&#305; tasavvuf anlay&#305;&#351;&#305; adeta &#304;bnu'l-Arabi ve Mevlana'n&#305;n eserleriyle &#351;ekillenmi&#351;tir.

Cumhuriyet devrinin ilk y&#305;llar&#305;nda yaz&#305;lan, Mesnevi &#351;arihi Ahmet Avni Konuk Bey'in Fususu'l-Hikem terc&#252;me ve &#351;erhi, Osmanl&#305; tasavvuf anlay&#305;&#351;&#305;n&#305; g&#252;n&#252;m&#252;ze nakleden bir k&#246;pr&#252; olarak kabul edilebilir. Bu &#351;erh sayesinde okuyucu Fususu'l-Hikem'in kapal&#305; ifadelerinin hi&#231; olmazsa baz&#305;lar&#305;n&#305;n a&#231;&#305;ld&#305;&#287;&#305;n&#305; g&#246;rebilecektir. Bu y&#246;n&#252;yle eser bir Fusus anahtar&#305; olarak telakki edilebilir.
(Arka Kapak)

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2487
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: