Felsefe Ansiklopedisi Cilt 2 (E - I) Kavramlar ve Akimlar

19.09.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/62/28/67/622867ecfddc24ad05ed60c271788b36.jpg


<b> Felsefe Ansiklopedisi Cilt 2 (E - I) Kavramlar ve Ak&#305;mlar </b>
Author: Orhan Han&#231;erlio&#287;lu
Publisher: Remzi Kitabevi
Publication date: 1976
ISBN: 9789751403
Number of pages: 436
Format / Quality: PDF
Size: 36,2 Mb
Language: Turkish

http//photoload.ru/data/67/16/3e/67163e392fedf992e727b0cbecc229af.jpg

Цитата:

ORHAN HAN&#199;ERL&#304;O&#286;LU

19 A&#287;ustos 1916’da &#304;stanbul’da do&#287;du. 9 Temmuz 1991’de &#304;stanbul’da ya&#351;am&#305;n&#305; yitirdi. Felsefe ve ekonimik alan&#305;ndaki s&#246;zl&#252;k &#231;al&#305;&#351;malar&#305;yla tan&#305;n&#305;r. 1935'te &#350;i&#351;li Terakki Lisesi’nden mezun oldu. 1939'da &#304;stanbul &#220;niversitesi Hukuk Fak&#252;ltesi’ni bitirdi. Meri&#231;, Ke&#351;an ve Karaisal&#305;’da kaymakaml&#305;k yapt&#305;. &#304;stanbul Belediye M&#252;fetti&#351;i, Emniyet &#350;ube M&#252;d&#252;r&#252;, &#350;ehir Tiyatrosu M&#252;d&#252;r&#252; oldu. 1954’ten sonra Elektrik, Tramvay ve T&#252;nel &#304;&#351;letmeleri Hukuk &#304;&#351;leri M&#252;d&#252;r&#252; olarak &#231;al&#305;&#351;t&#305;. 1978’de emekliye ayr&#305;ld&#305;. Edebiyata &#351;iirle ba&#351;lad&#305;. Bir s&#252;re &#246;yk&#252; ile ilgilendi. &#350;ad&#305;rvan dergisinin &#246;yk&#252; yar&#305;&#351;mas&#305;nda birincilik kazand&#305;. Be&#351; Sanat, Varl&#305;k, Yeditepe, Yenilik, Ata&#231; ve T&#252;rk Dili dergilerindeki &#252;r&#252;nleriyle ad&#305;n&#305; duyurdu. 1950'lerde romana y&#246;neldi. 1951’den 1957’ye kadar her y&#305;l bir roman yay&#305;nlad&#305;. Bu romanlar&#305; birer b&#252;y&#252;k hikaye &#246;l&#231;&#252;s&#252;nde dar tuttu. Ve her birinde yeni bir bi&#231;im denemesine giri&#351;ti. Daha sonra felsefe ve ekonomi konular&#305;ndaki &#231;al&#305;&#351;malara a&#287;&#305;rl&#305;k verdi. Ve temel ba&#351;vuru niteli&#287;inde bir&#231;ok kitap haz&#305;rlad&#305;. Ruhbilim, felsefe, ekonomi, ticaret ve inan&#231; s&#246;zl&#252;kleri de bunlar&#305;n aras&#305;ndad&#305;r.

ESERLER&#304;

&#350;&#304;&#304;R:

K&#305;v&#305;lc&#305;m (1936)

ROMAN:

Karanl&#305;k D&#252;nya (1951)
B&#252;y&#252;k Bal&#305;klar (1952)
Oyun (1953)
Ekilmemi&#351; Topraklar (1954)
Ali (1955)
Kutu Kutu &#304;&#231;inde (1956)
Yedinci G&#252;n (1957)
Bordam&#305;za Vuran Deniz (1960)
Ba&#351;ka D&#252;nyalar (Karanl&#305;k D&#252;nya, Oyun, Kutu Kutu &#304;&#231;inde romanlar&#305;n&#305;n toplu bask&#305;s&#305;, 1962)
B&#252;t&#252;n Romanlar&#305; (2 cilt, 1981)

&#214;YK&#220;:

&#304;nsans&#305;z &#350;ehir (1953)

&#304;NCELEME:

Erdem A&#231;&#305;s&#305;ndan D&#252;&#351;&#252;nce Tarihi (1963)
Mutluluk D&#252;&#351;&#252;ncesi (1965)
Ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan Bug&#252;ne Kadar &#214;zg&#252;rl&#252;k D&#252;&#351;&#252;ncesi (1966)
Felsefe S&#246;zl&#252;&#287;&#252; (1967)
D&#252;&#351;&#252;nce Tarihi (1970)
Ekonomi S&#246;zl&#252;&#287;&#252; (1972)
&#304;nan&#231; S&#246;zl&#252;&#287;&#252; (1975)
Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Ak&#305;mlar (7 cilt, 1976-1980)
Felsefe Ansiklopedisi D&#252;&#351;&#252;n&#252;rler B&#246;l&#252;m&#252; (2 cilt, 1985)
Ticaret S&#246;zl&#252;&#287;&#252; (1982)
Ruhbilim S&#246;zl&#252;&#287;&#252; (1988)

&#214;D&#220;LLER&#304;


1956 T&#252;rk Dil Kurumu Roman &#214;d&#252;l&#252;, Ali ile
Цитата:
Felsefe Ansiklopedisi, iki b&#246;l&#252;mde d&#252;zenlenmi&#351;tir. Birinci b&#246;l&#252;m kavram ve ak&#305;mlar&#305;, ikinci b&#246;l&#252;m d&#252;&#351;&#252;n&#252;rleri kapsar. Her b&#246;l&#252;m, ba&#287;&#305;ms&#305;z bir b&#252;t&#252;nd&#252;r. Genel dizin ve ki&#351;i adlar&#305; dizininden ba&#351;ka T&#252;rk&#231;e, Osmanl&#305;ca, Frans&#305;zca, Almanca, &#304;ngilizce, &#304;talyanca, Yunanca, Latince, Arap&#231;a, Fars&#231;a, Sanskrit&#231;e, &#304;branice, &#199;ince, Slavca olmak &#252;zere on d&#246;rt dilde d&#252;zenlenmi&#351; olan &#246;zel dizinler, her b&#246;l&#252;m ve her cilt i&#231;in ayr&#305; ayr&#305; haz&#305;rlanm&#305;&#351;t&#305;r. Yazar&#305;n, anla&#351;&#305;lmaz san&#305;lan&#305; anla&#351;&#305;l&#305;rsa d&#246;n&#252;&#351;t&#252;rmekte ve yapraklar dolusu s&#246;zle anlat&#305;labilecek olan&#305; birka&#231; sat&#305;rla anlatabilmekte g&#246;sterdi&#287;i b&#252;y&#252;k yetenek, ansiklopediyi herkesin rahat&#231;a okuyabilece&#287;i bir anlat&#305;ma kavu&#351;turmu&#351;tur.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2127
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: