Evliya Celebi - Seyahatname - Vol 1-10 1896

06.05.09 | Admin


http//photoload.ru/data/5d/4f/d2/5d4fd2876a9cc877e7d1992d280ec7.jpg


<b>Evliya &#199;elebi - Seyahatname - 1-10 - 1896</b>
Author: Evliya &#199;elebi
Publisher: Istanbul .,Ikdam Matba'asi
Publication date:1896
Format / Quality: PDF
Size: Different
Size: 332 Mb
Language:Old Turkish (Arabian alphabet)

Цитата:

Evliya &#199;elebi - Seyahatname


Seyahatname (&#1587;&#1610;&#1575;&#1581;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605;&#1607;), Evliya &#199;elebi taraf&#305;ndan 17. y&#252;zy&#305;lda yaz&#305;lm&#305;&#351; olan &#231;ok &#252;nl&#252; bir gezi kitab&#305;d&#305;r. 10 ciltten olu&#351;ur.

Ger&#231;ek&#231;i bir g&#246;zle izlenen olaylar, yal&#305;n ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlat&#305;m i&#231;inde, halk&#305;n anlayaca&#287;&#305; &#351;ekilde yaz&#305;lm&#305;&#351;, yine halk&#305;n anlayaca&#287;&#305; deyimler &#231;ok&#231;a kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.

Evliya &#199;elebi, Seyahatn&#226;me'sinde gezip g&#246;rd&#252;&#287;&#252; yerleri kendi &#252;sl&#251;bu ile anlatmaktad&#305;r. Olaylara &#231;o&#287;u defa alayc&#305; bir tav&#305;rla yakla&#351;an Evliya &#199;elebi, bazen nakletti&#287;i olaylar&#305; renklendirmek amac&#305;yla uydurma haberler ve olaylar da ortaya atm&#305;&#351;, okuyucunun ilgisini &#231;ekmek i&#231;in akl&#305;n alamayaca&#287;&#305; garip olaylara da yer vermi&#351;tir.

Evliya &#199;elebi'nin on ciltlik Seyahatn&#226;me'si, b&#252;t&#252;n g&#246;rm&#252;&#351; ve gezmi&#351; oldu&#287;u memleketler hakk&#305;nda olduk&#231;a &#246;nemli bilgiler i&#231;ermektedir. Eser bu y&#246;nden T&#252;rk K&#252;lt&#252;r tarihi ve gezi edebiyat&#305; a&#231;&#305;s&#305;ndan &#246;nemli bir yere sahiptir.

Seyahatine dair b&#305;rakt&#305;&#287;&#305; 10 ciltlik Seyahatname’nin konular&#305; &#351;u &#351;ekildedir:

* 1. Cilt: &#304;stanbul ve civar&#305;
* 2. Cilt: Nisan 1640'ta yapt&#305;&#287;&#305; Buca, Batum, Trabzon, Kafkasya, Girit seferi, 1645’te Erzurum, Azerbaycan ve G&#252;rcistan.
* 3. Cilt: &#350;am - Suriye, Filistin - Urmiye, Sivas, El-Cezire, Ermenistan, Rumeli (Bulgaristan ve Dobruca)
* 4. Cilt: Van, Tebriz, Ba&#287;dat, Basra seyahati.
* 5. Cilt: Van, Basra seyahatinin sonu, O&#231;akov seyahati, Rako&#231;zi’ye kar&#351;&#305; sefer, Rusya seferi, Anadolu asilerine kar&#351;&#305; hareket, &#199;anakkale yolu ile Bursa’ya avdet, Bo&#287;dan’a gidi&#351;, Transilvanya seyahati, Bosna’ya gidi&#351;, Dalma&#231;ya seferi, Sofya’ya avdet.

* 6. Cilt: Transilvanya seferi, Arnavutluk’a gidi&#351;, &#304;stanbul’a avdet. Macar seferi, Uyvar’&#305;n muhasaras&#305;, m&#252;ellifin 40.000 Tatarla, Avusturya, Almanya, Flemenk’e ve Balt&#305;k Denizine kadar gitmesi. Uyvar’&#305;n zapt&#305;, Belgrad’a avdet. Hersek’e g&#246;nderilmesi, Ragusa seyahati, Karada&#287; seferi, Kanija seferi ve Kanizsa-H&#305;rvat memleketi.

* 7. Cilt: Avusturya, K&#305;r&#305;m, Da&#287;&#305;stan, De&#351;t-i K&#305;p&#231;ak, Esterhan.

* 8. Cilt: K&#305;r&#305;m, Girit, Selanik, Rumeli.

* 9. Cilt: K&#252;tahya, Afyon, Manisa, &#304;zmir, Sak&#305;z Adas&#305;, Ku&#351;adas&#305;, Ayd&#305;n, Tire, Denizli, Mu&#287;la, Bodrum, Ege adalar&#305;, Isparta, Antalya, Alanya, Karaman, Silifke, Tarsus, Adana, Mara&#351;, Antep, Kilis, Halep, Lazkiye, &#350;am, Beyrut, Sayda, Safet, Nablus, Kud&#252;s, Medine, Mekke ve civar yerlerin seyahatleri bulunmaktad&#305;r.

* 10. Cilt: M&#305;s&#305;r.

RAPIDSHARE

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

OR - RAPIDSHARE

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 5115
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: