Esatirler,efsane ve revayetler - Azerbayjan - 2005

21.03.09 | Xurshid


http//photoload.ru/data/b1/c1/c4/b1c1c47f20cf1d3253555b8cf839c0.jpg

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər - Azərbaycan - 2005
Publisher: Bakı, "Şərq-Qərb" - 2005
Format / Quality: Pdf
Size: 1,2 Mb
Language:Azarbayjan

Цитата:
Azərbaycan əsatirləri, əfsanə və rəvayətləri xalqımızın mifoloji görüşlər sisteminin aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Kitaba respublikamızın dəyişik bölgələrindən toplanmış folklor mətnləri daxil edilmişdir. Mətnlər elmi təsnifata uyğun bölgülərlə təqdim olunmuş, milli mifoloji sistemin özəllikləri, mövzu dairəsi nəzərə
alınaraq ayrı-ayrı başlıqlar altında qruplaşdırılmışdır.
Mətnlərdə şifahi sintaksis koloriti, dialekt və şivə xüsusiyyətləri mümkün qədər qorunub
saxlanılmışdır.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4491
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: