Dinsel Inanclar ve Dusuceler Tarihi - Cilt 1 - Taş Devrinden Eleusis Mysteria'larına

19.09.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/22/06/42/220642284f0940bb12ba38a98e4aa666.jpg


<b>Dinsel &#304;nan&#231;lar ve D&#252;&#351;&#252;nceler Tarihi - Cilt 1 - Ta&#351; Devrinden Eleusis Mysteria'lar&#305;na</b>
Author: Mircea Eliade
Translator: Ali Berktay
Publisher: Kabalc&#305; Yay&#305;nevi
Publication date: 2003
ISBN: 9758240811
Number of pages: 462
Format / Quality: PDF
Size: 12,43 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Eliade, Dinsel &#304;nan&#231;lar ve D&#252;&#351;&#252;nceler Tarihi isimli bu &#252;&#231; ciltlik eserinde, 1933'ten itibaren belirli aral&#305;klarla B&#252;kre&#351; &#220;niversitesi, Ecole des Hautes Etudes ve Chicago &#220;niversitesi'nde verdi&#287;i Dinler Tarihi derslerini bizlerle payla&#351;&#305;yor. Yazar, Dinler Tarihine Giri&#351;'te kutsal&#305;n diyalekti&#287;ini ve morfolojisini tart&#305;&#351;m&#305;&#351;t&#305;; bu ciltleri ise farkl&#305; bir bak&#305;&#351; a&#231;&#305;s&#305;yla tasarlam&#305;&#351;. Bir yandan kutsal&#305;n tezah&#252;rlerini zamandizinsel bir d&#252;zen i&#231;inde &#231;&#246;z&#252;ml&#252;yor, bir yandan da dinsel inan&#231;lar ve d&#252;&#351;&#252;nceler tarihine yap&#305;lm&#305;&#351; en b&#252;y&#252;k katk&#305;lar&#305;, dinsel geleneklerdeki k&#246;kl&#252; d&#246;n&#252;&#351;&#252;mleri g&#252;n &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;na &#231;&#305;karmaya &#231;al&#305;&#351;&#305;yor. Eliade'ye g&#246;re din tarih&#231;isi i&#231;in kutsal&#305;n her tezah&#252;r&#252; b&#252;y&#252;k &#246;nem ta&#351;&#305;r; her ayin, her mit, her inan&#231; ya da tanri fig&#252;r&#252; kutsal&#305;n deneyimlenmesini yans&#305;t&#305;r ve dolay&#305;s&#305;yla varolma, anlam ve hakikat kavramlar&#305;n&#305; g&#252;ndeme getiri. "Kutsal", insan bilincinin tarihinde bir a&#351;ama de&#287;il, bilincin yap&#305;s&#305; i&#231;inde bir unsurdur. K&#252;lt&#252;r&#252;n en arkaik d&#252;zeylerinde insan olarak ya&#351;amak kendi i&#231;inde bir dinsel eylemdir; &#231;&#252;nk&#252; beslenmenin, cinsel hayat&#305;n ve &#231;al&#305;&#351;man&#305;n ayinsel bir de&#287;eri vard&#305;r. Ba&#351;ka bir deyi&#351;le insan olmak ya da insan haline gelmek bizatihi "dinle ili&#351;kili" olmak demektir. Yine Eliade'ye g&#246;re, insan zihninin, indirgenemez ger&#231;ek bir &#351;eyin mevcudiyeti kan&#305;s&#305; olmaks&#305;z&#305;n nas&#305;l i&#351;leyebilece&#287;ini hayal etmek g&#252;&#231;t&#252;r; insan&#305;n deneyimlerine ve d&#252;rt&#252;lerine bir anlam y&#252;klemeden bilincin nas&#305;l ortaya &#231;&#305;kabilece&#287;ini d&#252;&#351;&#252;nmek olanaks&#305;zd&#305;r. Ger&#231;ek ve anlaml&#305; bir d&#252;nya bilinci, kutsall&#305;&#287;&#305;n ke&#351;fiyle yak&#305;ndan ilintilidir. &#304;nsan zihni ger&#231;ek, g&#252;&#231;l&#252;, zengin ve anlaml&#305; olarak ortaya &#231;&#305;kanla bu niteliklerden yoksun olan -yani &#351;eylerin kaotik ve tehlikeli ak&#305;&#351;&#305;, onlar&#305;n rastlant&#305;sal ve anlams&#305;z beliri&#351; ve yok olu&#351;lar&#305;- aras&#305;ndaki farkl&#305; kutsal&#305;n deneyimi sayesinde yakalayabilmi&#351;tir.
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2851
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: