Devlet Adamlarına Ögütler

31.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/90/23/ef/9023effe3c16b0477df9b93e26de2c.jpg

Devlet Adamlarına Ögütler
Author: Defterdar Sarı Mehmet Paşa
Publisher: Turk Tatih Kurumu Basimevi
Publication date: 1969
Format / Quality: Pdf
Language:Turkish

Цитата:
Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın “Devlet Adamlarına Öğütler”i, tarihimizin epey gerisinde kalmış, sosyal, siyasal ve idarî bakımdan günümüzdekinden büyük ölçüde farklı bir düzeni eleştirmekte ve kurulmasını arzuladığı bir idare sistemiyle ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır Lâkin, yazarın amacı ve özlemi bir yana konulursa, yapmış olduğu eleştiri ve tavsiyelerin, dokunmuş olduğu birçok konuların ve meselelerin günümüzde dahi, canlılığını ve önemini yitirmediği hemen görülmektedir Bir bilim adamı olmadığı için Sarı Mehmet Paşa’nın kitabında, bugünkü sevk ve idare ilminin, personel idaresinin sistematik bir incelemesini bulmak elbette ki mümkün değildir Fakat, devlet teşkilâtının en yüksek kademelerinde yer almış bir idareci olarak yazar, geniş tecrübesi ile idarecinin, idarenin, hattâ politikanın çok önemli bazı konularına parmak basarken, gerçekte, bugün karşılaştığımız pek çok meselelere iki buçuk yüzyıl geriden ışık tutmaktadır

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3630
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: