Ahlak (Ahlak-i Alai)

19.04.13 | yabgu


http//photoload.ru/data/e8/ec/79/e8ec79a59433cc86f290e0f016a5bf.jpg


<b>Ahlak (Ahlak-&#305; Alai)</b>
Author: K&#305;nal&#305;zade Ali Efendi
Publisher: Terc&#252;man 1001 Temel Eser
Publication date: 1988
Number of pages: 333
Format / Quality: PDF
Size: 13,4 Mb
Language: Turkish

Цитата:
Eser bir mukaddime ile &#252;&#231; kitaptan (b&#246;l&#252;mden) meydana gelmektedir. Mukaddimede esas b&#246;l&#252;mlerde yaz&#305;lanlar&#305;n iyi anla&#351;&#305;labilmesi i&#231;in temel bilgiler verilmi&#351;tir. &#220;&#231; kitaptan birincisi «Ahl&#226;k ilmi», ikincisi «Tedb&#238;ru'l-menzil, Aile, ahl&#226;k&#305;», &#252;&#231;&#252;nc&#252;s&#252; ise «Tedb&#238;ru'l-med&#238;ne, Devlet ahl&#226;k&#305;»d&#305;r. Birinci kitapta fazilet ve rez&#238;letlerin (iyi ve k&#246;t&#252; huylar&#305;n) kaynaklar&#305; ile k&#246;t&#252; huylardan kurtulman&#305;n &#231;areleri (il&#226;&#231;lar&#305;) g&#246;sterilmi&#351;tir. &#304;kinci kitapta ev idaresi (terbiye ve e&#287;itim meseleleri), &#252;&#231;&#252;nc&#252; kitapta da Devlet idaresi i&#351;lenmi&#351;tir.
Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u zaman&#305;nda birinci kitap m&#252;stakil olarak defalarca bas&#305;lm&#305;&#351; olup, okullarda okutulan ahl&#226;k derslerine esas tutulmu&#351;tur.
(&#214;ns&#246;z'den)
<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 1789
Рейтинг:
  • 3

Реклама от партнеров: