Tatar folkloru:Kıska Cırlar / Maniler

28.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/35/3d/e2/353de26971b93af88da102641069b440.bmp

<b>Tatar folkloru:K&#305;ska C&#305;rlar / Maniler</b>
Publisher: Turklib.uz
Format / Quality: Pdf
Size: 573.13 Kb
Language:Turkish

Цитата:
Di&#287;er bir&#231;ok halktaki gibi, bizim Tatar folklorunda da k&#305;sa t&#252;rk&#252;ler (c&#305;rlar) eskiden gelen ve gayet hususiyetti t&#252;rlerden birisidir. Formalar&#305; bak&#305;m&#305;ndan onlar bizim Fin-Ogur ve T&#252;rk kom&#351;ular&#305;m&#305;zda yayg&#305;n olan k&#252;&#231;&#252;k hacimli &#351;iir&#238; eserlere yak&#305;nd&#305;r: Genellikle onlar d&#246;rt, seyrek olarak &#252;&#231; veya alt&#305; sat&#305;rdan olu&#351;urlar. &#199;e&#351;itli halklarda onlar &#231;e&#351;itli anland&#305;rmalar ile ya&#351;arlar: &#214;zbeklerde "ku&#351;ak", Azerbaycanl&#305;larda "beyit", T&#252;rkiye T&#252;rkleri'nde "mani", T&#252;rkmenlerde "Leli", Nogaylarda
"diyer"... Bizim t&#252;rk&#252;lerimize en yak&#305;n olanlar,Ba&#351;kurt halk&#305;nda yay&#305;lan ve ayn&#305; adla adland&#305;r&#305;lan k&#305;sa t&#252;rk&#252;lerdir (c&#305;rlard&#305;r).
Bu t&#252;r eserlerin folklorda ortaya &#231;&#305;k&#305;&#351;&#305;, &#231;ok eski zamanlara ait olmal&#305;d&#305;r. Bunu, onlar&#305;n T&#252;rk halklar&#305;ndaki eskiden gelen &#351;iir&#238; &#246;l&#231;&#252;lerine ve s&#305;k olarak &#231;ok eski T&#252;rk mitolojisine kaynak te&#351;kil eden imajlar sistemine dayanarak s&#246;ylemek m&#252;mk&#252;n.
K&#305;sa t&#252;rk&#252;lerin (c&#305;rlar&#305;n) muhtevalar&#305; &#351;a&#351;k&#305;nl&#305;k verecek kadar zengindir. Onlar aras&#305;nda insan hayat&#305;n&#305;n her an&#305;na, onun her sevincine ortak olanlar&#305;n&#305; bulabiliriz: Hayat felsefesini yans&#305;tan eski t&#252;rk&#252;ler, d&#252;nya, kader, hayat, baht ve facialar ile ilgili derin d&#252;&#351;&#252;nceler, yabanda baht ararken k&#246;t&#252; duruma d&#252;&#351;en gen&#231; yi&#287;itlerin y&#252;reklerinin derin &#252;z&#252;nt&#252;leri, ana yurda, ana yere sevgi, gen&#231;lik,dostluk, karde&#351;lik ve bunun gibi t&#252;rl&#252; hususlar yans&#305;t&#305;l&#305;r k&#305;sa t&#252;rk&#252;lerde (c&#305;rlarda).Fakat onlar&#305;n b&#252;y&#252;k &#231;o&#287;unlu&#287;u sevgi, muhabbet, a&#351;&#305;k olma temas&#305; &#252;zerine kuruludur. &#199;&#252;nk&#252; k&#305;sa t&#252;rk&#252;ler (c&#305;rlar) asl&#305;nda gen&#231;lerin icad&#305; olarak ayn&#305; muhitte yay&#305;l&#305;rlar ve ya&#351;arlar.
Folklorun bug&#252;n de aktif t&#252;rlerinden olan k&#305;sa t&#252;rk&#252;ler (c&#305;rlar) Tatar folkloruna ayr&#305;lan &#231;ok &#252;nl&#252; ve &#231;e&#351;itli derlemelerde yer al&#305;rlar, fakat biz burada sadece ene son ilm&#238; &#231;al&#305;&#351;may&#305; takdim ettik: Tatak Halik kad&#305;, K&#305;ska C&#305;rlar. Derleyicisi: &#304;.N. Nadirov,Kazan, 1976.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3435
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: