Koroğlu - Paris nüsxəsi

26.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/36/23/87/3623874f6be6613daea643a7706a42.jpg

Koroğlu - Paris nüsxəsi
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Publisher: Bakı, "Şərq-Qərb"
Publication date: 2005
Format / Quality: Pdf
Size: 530 kb
Language:Azerbayjan

Цитата:
Kitab "Koroğlu" eposunun ilk əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanmışdır. XIX yüzilliyin əvvəllərində qələmə alınmış (toplanmış) bu dastanda xalqımızın tarixi keçmişi ilə bağlı qəhrəmanlıq ənənələri, onun mənəvi aləmi, xarakteri, əqidəsi, əxlaqi dəyərləri bədii boyalarla əks etdirilmişdir.
Dolğun süjet xətti, zəngin epizod və motivlərə malik bu variant sonrakı "Koroğlu" nəşrlərinin əsasını, qaynağını təşkil etmişdir.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 2824
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: