Gılgamış Destanı

27.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/23/fc/4c/23fc4cba066f390a8cc729c7592b6ee8.jpg

<b>G&#305;lgam&#305;&#351; Destan&#305;</b>
&#199;eviren: Muzaffer Ramazano&#287;Lu
Publisher: &#214;zg&#252;r Yay&#305;nlar&#305;
Format / Quality: Pdf
Size: 202.82 Kb
Language:Turkish

Цитата:
G&#305;lgam&#305;&#351; Destan&#305;, tarihin en eski yaz&#305;l&#305; destan&#305;n&#305;n ad&#305; olup, 12 kil tablete Akad &#231;ivi yaz&#305;s&#305; ile kaydedilmi&#351;tir. Uruk kral&#305; G&#305;lgam&#305;&#351;'&#305;n &#246;l&#252;ms&#252;zl&#252;&#287;&#252; aray&#305;&#351;&#305;n&#305;n &#246;yk&#252;s&#252; anlat&#305;lmaktad&#305;r. Destana konu olan kral G&#305;lgam&#305;&#351; ger&#231;ekten ya&#351;am&#305;&#351; ve M&#214;. 28. y&#252;zy&#305;lda Mezopotamya’daki Uruk kentinde h&#252;k&#252;m s&#252;rm&#252;&#351;t&#252;r. &#214;l&#252;ms&#252;zl&#252;&#287;&#252;n ve bilginin pe&#351;indeki insan&#305; y&#252;celterek anlatan G&#305;lgam&#305;&#351; Destan&#305;, G&#305;lgam&#305;&#351;'&#305;n &#246;l&#252;m&#252;nden bin y&#305;l kadar sonra yaz&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r ve g&#252;n&#252;m&#252;ze kadar gelebilmi&#351;tir.
Destan, Akad ve S&#252;mer mitolojilerinde ge&#231;er ve Akad dilinde yaz&#305;lm&#305;&#351; 12 tabletten olu&#351;maktaysa da bulunamayan tabletlerde destana ek b&#246;l&#252;mlerin oldu&#287;u san&#305;lmaktad&#305;r. Asl&#305;nda bir tablet daha bulunmu&#351;tur ancak olaylar&#305;n s&#305;ras&#305;na uymamaktad&#305;r ve bu y&#252;zden ayr&#305; bir versiyon oldu&#287;u d&#252;&#351;&#252;n&#252;lmektedir. 1855’te Ninova’da yap&#305;lan kaz&#305;larda, Asur Kral&#305; Asurbanipal’in M.&#214;. 7. y&#252;zy&#305;lda derlettirdi&#287;i tabletler bulunmu&#351;, daha sonra T&#252;rkiye-&#304;ran s&#305;n&#305;r&#305;nda ve Irak’taki Nippur antik kenti kaz&#305;lar&#305;nda bulunan tabletler de eklenmi&#351;tir. Ayr&#305;ca T&#252;rkiye’de Sultan Tepe ve Bo&#287;azk&#246;y’de yap&#305;lan kaz&#305;larda da destan&#305;n izi bulunmu&#351;sa da hen&#252;z t&#252;m&#252; g&#252;n &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;na &#231;&#305;kar&#305;lmam&#305;&#351;t&#305;r.
kitap 90'larda Cumhuriyet Gazetesi'nin verdi&#287;i n&#252;shad&#305;r. Ancak kapa&#287;&#305; y&#305;rt&#305;ld&#305;&#287;&#305; i&#231;in, ba&#351;ka bir kapak tarad&#305;m.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3341
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: