Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr)

26.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/7a/ee/26/7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36.jpg

Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr)
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Publisher: Bakı, "Şərq-Qərb"
Publication date: 2005
Format: Pdf
Size: 682.86 Kb
Language:Azerbayjan

Цитата:
Elimizin tarixən yaratdığı solmaz bədii düşüncə sərvətləri onun ömür kitabının mənalı səhifələrini təşkil edir. Bayatılarımız, nağıllarımız, dastanlarımız, el sözləri... tükənməz estetik gözəllik xəzinəsidir.
Kitaba daxil edilmiş çoxsaylı öməklər Azərbaycan folklorunun neçə-neçə janrını əhatə etməklə qalmayıb, şifahi xalq ədəbiyyatımızın zənginliyini göstərir, milli mənəviyyatımızın, söz sənətimizin hansı qaynaqlar əsasında intişar tapması haqqında aydın təsəvvür yaradır.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3061
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: