Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr

29.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/b8/b9/c7/b8b9c74ac526fffbeb2d39ab038d1cd7.jpg

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr/Iki cilddə
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Publisher: Bakı, "Şərq-Qərb"
Publication date: 2005
Number of pages: 376
Format: Pdf
Size: 577.36 Kb/625.27 Kb
Language:Azerbayjan

Цитата:
Azərbaycan aşıq sənətinin ən başlıca xüsusiyyəti onun milli özünəməxsusluğudur. Orta əsr və XIX yüzilliyin tanınmış el sənətkarlarının seçmə əsərlərini əhatə edən bu kitabda dövrün, zamanın kəşməkəşlərindən keçərək misilsiz poetik irsə çevrilmiş, xalqın mənəvi aləminin, bədii təfəkkürünün, estetik zövqünün zənginləşməsində müstəsna rol oynamış lirik incilər toplanmışdır. Bu el çələngi poetik təravətini bu gün də saxlamışdır.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 4387
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: