Atalar sözü - Azerbayjan

25.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/06/c2/84/06c284d3f7b15c02f47f3ff06dc275.jpg

Atalar sözü
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Publisher: Bakı, "Öndər nəşriyyat"
Publication date: 2004
Number of pages: 264
Format / Quality: Pdf
Size: 415.21 Kb
Language:Azerbayjan

Цитата:
Əski çağlardan bəri "yazılmamış müqəddəs kitabın ayələri tək qavranan atalar sözləri" ulu babaların müdriklik dəfinəsinin birər hikmət inciləri, fikir cövhərləridir... Bu nəşrdə elin düşüncə dünyasından qopan həmin hikmətamiz qəlpələrin - Azərbaycan atalar sözlərinin toplanması və nəşri sahəsində yüz ildən artıq bir dövr ərzində göstərilən zəngin fəaliyyətin başlıca nəticələri əhatə olunur. Kitabın sonuna yazılı qaynaqlardan seçmə atalar sözləri əlavə edilibdir.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3276
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: