Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər

25.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/38/18/1d/38181d991caac98be8fb2ecb8bd0f166.jpg

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Publisher: Bakı, "Şərq-Qərb"
Publication date: 2005
Number of pages: 304
Format / Quality: Pdf
Size: 705.48 Kb
Language:Azerbayjan

Цитата:
Azərbaycan əsatirləri, əfsanə və rəvayətləri xalqımızın mifoloji görüşlər sisteminin aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Kitaba respublikamızın dəyişik bölgələrindən toplanmış folklor mətnləri daxil edilmişdir. Mətnlər elmi təsnifata uyğun bölgülərlə təqdim olunmuş, milli mifoloji sistemin özəllikləri, mövzu dairəsi nəzərə alınaraq ayrı-ayrı başlıqlar altında qruplaşdırılmışdır.
Mətnlərdə şifahi sintaksis koloriti, dialekt və şivə xüsusiyyətləri mümkün qədər qorunub saxlanılmışdır.

Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!


Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3334
Рейтинг:
  • 0

Реклама от партнеров: