Turk Islemeleri

28.12.08 | Xurshid


http//photoload.ru/data/44/91/77/41777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a5.jpg

<b>Turk Islemeleri</b>
Author: Semina Ba&#351;bu&#287;
Format / Quality: Pdf
Size: 11,55 Mb
Цитата:
Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u D&#246;nemi'nde i&#351;lemeler, saray ve saray d&#305;&#351;&#305; (ev, &#231;ar&#351;&#305;, ordu, tekke, okul) olmak &#252;zere iki &#231;evrede yap&#305;l&#305;yordu. &#350;ehirdeki en fakir evden kona&#287;a, saraya; dar bir &#231;evre olan k&#246;y evinden &#231;evreler aras&#305;nda ge&#231;i&#351; sa&#287;layan &#231;ar&#351;&#305;ya; &#231;ar&#351;&#305;dan ile, ilden ile yay&#305;larak, y&#246;re ve b&#246;lgeler aras&#305; ileti&#351;im kuran, baz&#305; tarikat mensuplar&#305;n&#305;n h&#252;crelerinden daha geni&#351; bir &#231;evre olan yerli yabanc&#305; ustalar&#305;n &#231;al&#305;&#351;t&#305;&#287;&#305; saray; saraydan ordu mensuplar&#305;na kadar geni&#351; bir alanda uygulanan bu sanat dal&#305; geni&#351; bir tabana oturmaktayd&#305;. B&#246;ylece saray, ev, &#231;ar&#351;&#305; etkile&#351;erek girift e&#351; de&#287;erde bir zincirin halkalar&#305; gibi birbirini tamaml&#305;yordu. &#304;&#351;leme sanat&#305; belli bir z&#252;mrenin de&#287;il herkesin yarar sa&#287;lad&#305;&#287;&#305;, estetik haz duydu&#287;u bir sanat dal&#305; olarak uygulan&#305;yordu.

Saray defterleri ve sarayda bulunan baz&#305; belgeler saray &#231;evresinde yap&#305;lan i&#351;lemelerle ilgili baz&#305; ip u&#231;lar&#305; vermektedir. 15. y&#252;zy&#305;la ait bilgiler i&#231;eren saray defterlerinde atelyeler aras&#305;nda &#231;ad&#305;r yapan atelyelere de&#287;inilmekte otuzsekiz &#231;ad&#305;r yap&#305;c&#305;n&#305;n bug&#252;nk&#252; Sultan Ahmet Meydan&#305;'nda, &#304;brahim Pa&#351;a Saray&#305;'n&#305;n yan&#305;nda, bar&#305;nd&#305;&#287;&#305;ndan &#231;ad&#305;rlar&#305;n &#231;ad&#305;r bak&#305;c&#305;lar&#305; yan&#305;nda sakland&#305;&#287;&#305;ndan ve harp zaman&#305;: Yedi &#231;ad&#305;r yap&#305;c&#305;, on alt&#305; &#231;ad&#305;r kurucu ve iki &#231;ad&#305;r s&#252;sleyici (nak&#351;duzan) ustan&#305;n sefere &#231;&#305;kt&#305;klar&#305;ndan s&#246;z edilmektedir.

<div align="center">
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!
</div>

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3587
Рейтинг:
  • 5

Реклама от партнеров: